ویلای گلسار
مشاهده تصاویر
مشاهده پورتفولیو

در پروژه ویلای گلسار مثل تمامی پروژه‌ها ما به دنبال محو کردن مرزهای پروژه بودیم و تلاش کردیم با محو کردن این مرزها فضاهایی برای بالا بردن کیفیت زندگی ایجاد کنیم. ابتدا با ایجاد سه هسته‌ی اصلی در خانه (فضای عمومی، فضای نیمه خصوصی و خصوصی) و ایجاد مرزی فضامند بین این هسته‌ها که به صورت حفره‌ای در دل پروژه می‌باشد، ارتباط بیشتری بین درون و بیرون پروژه ایجاد کردیم و تجربه‌های فضایی جدیدی را خلق کردیم.

ویلای گلسارویلای گلسارویلای گلسارویلای گلسارویلای گلسار
ویلای گلسارویلای گلسارویلای گلسارویلای گلسارویلای گلسارویلای گلسار